ตำแหน่ง Programmer    back
ตำแหน่ง Programmer
คุณสมบัติ
    - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - รักและสนใจในการพัฒนาโปรแกรม และพร้อมพัฒนาตัวเอง มีความรับผิดชอบ
    - มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.Net, C#.Net/VB.Net, ASP Classic, Java Script, VB Script, HTML, CSS, Ajax
    - มีความรู้ในการใช้งาน SQL Command ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
    - สามารถทำงานเป็นทีมได้
ลักษณะงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : ด้วยตนเอง หรือติดต่อคุณเสาวณิต สิงห์อุไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-5192299 ต่อ 512 - 513


    


                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Copyright © 2009 Thipparath Business Co.,Ltd. All Rights Reserved