ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)    back
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
คุณสมบัติ
    - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - มีนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
    - มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร
    - รักงานบริการลูกค้า
    - หากมีประสบการณ์ด้านการบริการเกี่ยวกับงาน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : ด้วยตนเอง หรือติดต่อคุณเสาวณิต สิงห์อุไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-5192299 ต่อ 512 - 513


    


                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Copyright © 2009 Thipparath Business Co.,Ltd. All Rights Reserved