ตำแหน่งงาน On-Site Support    back
ตำแหน่งงาน On-Site Support
คุณสมบัติ
    - เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ยินดีต้อนรับสำหรับนักศึกษาจบใหม่
    - หากมีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น หรือเกี่ยวกับระบบ GPS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : ด้วยตนเอง หรือติดต่อคุณเสาวณิต สิงห์อุไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-5192299 ต่อ 512 - 513


    


                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Copyright © 2009 Thipparath Business Co.,Ltd. All Rights Reserved