ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)
       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
คุณสมบัติ
    - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - มีนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
    - มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร
    - รักงานบริการลูกค้า
    - หากมีประสบการณ์ด้านการบริการเกี่ยวกับงาน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : ด้วยตนเอง หรือติดต่อคุณเสาวณิต สิงห์อุไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-5192299 ต่อ 512 - 513


    ตำแหน่งงาน On-Site Support
       ตำแหน่งงาน On-Site Support
คุณสมบัติ
    - เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ยินดีต้อนรับสำหรับนักศึกษาจบใหม่
    - หากมีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น หรือเกี่ยวกับระบบ GPS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : ด้วยตนเอง หรือติดต่อคุณเสาวณิต สิงห์อุไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-5192299 ต่อ 512 - 513


    ตำแหน่ง Programmer
       ตำแหน่ง Programmer
คุณสมบัติ
    - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - รักและสนใจในการพัฒนาโปรแกรม และพร้อมพัฒนาตัวเอง มีความรับผิดชอบ
    - มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.Net, C#.Net/VB.Net, ASP Classic, Java Script, VB Script, HTML, CSS, Ajax
    - มีความรู้ในการใช้งาน SQL Command ได้เป็นอย่างดี
    - สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
    - สามารถทำงานเป็นทีมได้
ลักษณะงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : ด้วยตนเอง หรือติดต่อคุณเสาวณิต สิงห์อุไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-5192299 ต่อ 512 - 513


 


                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Copyright © 2009 Thipparath Business Co.,Ltd. All Rights Reserved