Company Profile

      บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทฯ ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนา ระบบงานเทคโนโลยีสำหรับการบริการงาน Supply chain อย่างครบวงจร

 
                                                                                           Close
Logisticts
 Service Maintenance Management System (SMMS)
                                                                                          
                                                                                           Close
GPS
 FleetEye
                                                                                          
                                                                                           Close
Other Products
       
 
 News
 
 Career
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
คุณสมบัติ
    - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
    - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - มีนุษย์สัมพันธ์ดี อัธยาศัยดีเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
    - มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร
    - รักงานบริการลูกค้า
    - หากมีประสบการณ์ด้านการบริการเกี่ยวกับงาน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
สวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม วันหยุดประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัคร : ด้วยตนเอง หรือติดต่อคุณเสาวณิต สิงห์อุไร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-5192299 ต่อ 512 - 513


 
                                                          Detail

 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Copyright © 2009 Thipparath Business Co.,Ltd. All Rights Reserved